Gunn Imsen

Gunn Imsen

Gunn Imsen har lang erfaring som lærer i skolen, som lærerutdanner og professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hennes forskning omfatter læring og motivasjon, likestilling, læringsmiljø, skolemiljø, styring og skoleutvikling. Hun har også skrevet «Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk» og «hva er PEDAGOGIKK».

Bøker av Gunn Imsen