Gunn Vedøy

Gunn Vedøy

Gunn Vedøy er seniorforsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Hun forsker på migranters møter med offentlig sektor generelt, og med skole og utdanning spesielt. Vedøy er utdannet lærer og har doktorgrad i utdanningsledelse. Hun har undervisningserfaring fra grunnskole og lærer- og skolelederutdanning.

Bøker av Gunn Vedøy