Håkon Glørstad

Håkon Glørstad

Håkon Glørstad er dr.philos. og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hans faglige interesse og forskningsfelt er på den ene siden steinalderstudier, og på den andre siden arkeologisk faghistorie og teoriutviking. Nære ting fra en fjern fortid er forankret i begge disse forskningsområdene. Glørstad har ledet flere store steinalderutgravninger i Øst-Norge, og er prosjektleder for forskningsprosjektet Struktur og Historie, som er Universitetet i Oslos storsatsning på steinalderforskning. Glørstad har tidligere utgitt og Neolittisk renessanse: hypoarkeologiske tekster om neolitikum i Sør-Norge (Unipub 2006), som er basert på doktorgradsarbeidet hans, og tar for seg steinalderforskningen i Norge i et faghistorisk perspektiv. Han har også publisert en rekke faglige artikler i arkeologiske tidsskrifter. I 1998 var Glørstad med på å grunnlegge det arkeologiske tidsskriftet Primitive tider, hvor han var redaktør i fem år.

Bøker av Håkon Glørstad