Hans Chr. Bugge

Hans Chr. Bugge

Hans Chr. Bugge er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han ble Docteur de Spécialité (regional planlegging) ved Universitetet i Paris II i 1972 og dr. juris ved Universitetet i Oslo i 1998. Bugge har også bakgrunn som bl.a. embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.

Bøker av Hans Chr. Bugge