Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, med arbeidsplass ved Nordisk Institutt for Sjørett. Hans fagområder er først og fremst forsikringsrett, herunder sjøforsikringsrett, sjørett og annen transportrett samt petroleumsrett.

Bøker av Hans Jacob Bull