Hans Nyvold Kjellby

Hans Nyvold Kjellby

HANS KJELLBY har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han foreleser fast på Universitetet i Stavanger innen selskapsrettslige og obligasjonsrettslige temaer. Han er til daglig advokat i Kluge.

Bøker av Hans Nyvold Kjellby