Hans Olofsson

Hans Olofsson

Hans Olofsson är fil. dr. i historia och affilierad forskare vid Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet. Han är styrelsemedlem av Historielärarnas förening och har en mångårig erfarenhet som högstadielärare, lärarutbildare och läromedelsförfattare.

Bøker av Hans Olofsson