Harald Hauge

Harald Hauge

Harald Hauge er advokat i Advokatfirmaet Harboe og Co. AS. Han er dr. juris fra Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo, på avhandlingen «Skatterettslig tidfesting av kostnader etter realisasjonsprinsippet».

Bøker av Harald Hauge