Harald Ødegaard

Harald Ødegaard

Harald Ødegaard har lang praksis som lærer i ungdomsskolen og underviser i norsk og samfunnskunnskap på Engebråten ungdomsskole i Oslo. Han er medforfatter av Fabel 8-10 og en mye brukt foredragsholder, blant annet i NyGiv. Vi kjenner ham også som norsklæreren fra tv-serien "Klasse 10B".

Bøker av Harald Ødegaard