Hege Roaldset

Hege Roaldset

er universitetslektor i historiedidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har undervist i historie i videregående skole og i høyere utdanning og har flere års erfaring med undervisning i historiedidaktikk fra lektorutdanningen ved UiO. Hun har også bakgrunn som lærebokforfatter. Roaldset interesserer seg spesielt for historiefagets betydning for elevenes identitetsutvikling.

Bøker av Hege Roaldset