Henrik Grue Bastiansen

Henrik Grue Bastiansen

Henrik G. Bastiansen (f. 1964) er professor ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om medier og mediehistorie, blant annet Norsk mediehistorie. 3. utgave (2019) med Hans Fredrik Dahl, Å formidle det ufattelige. Mediene og Holocaust (2023) (red.) med Carl Emil Vogt og Når fortiden blir digital (2023). I sistnevnte tar han med seg sin mediehistoriske bakgrunn inn i de problemstillingene som digitaliseringen av historiske kilder og medier reiser.

Bøker av Henrik Grue Bastiansen