Ida Andenæs Galtung

Ida Andenæs Galtung

Ida Andenæs Galtung arbeider som rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Tidligere har hun arbeidet i Finansdepartementets skattelovavdeling, Jussbuss og vært vitenskapelig assistent ved Stortingets utredningsenhet.

Bøker av Ida Andenæs Galtung