Ida Andenæs Galtung

Ida Andenæs Galtung

Ida Andenæs Galtung er vitenskapelig assistent ved Stortingets utredningsenhet og skriver for tiden sin masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun vært medarbeider hos Jussbuss.

Bøker av Ida Andenæs Galtung