Ingvild Bruce

Ingvild Bruce

Ingvild Bruce (master i rettsvitenskap fra 2005) arbeider som henholdsvis politiadvokat i Økokrim. Hun var sekretærer for Metodekontrollutvalget som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon ¿ åpen kontroll, en evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.

Bøker av Ingvild Bruce