Ivar Alvik

Ivar Alvik

Ivar Alvik er professor i rettsvitenskap ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.

Bøker av Ivar Alvik