Jacob Kringen

Jacob Kringen

Jacob Kringen er seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad fra samme sted om sikkerhetsreguleringen i petroleumssektoren. Kringen har i mange år arbeidet med regulering, tilsyn og andre generelle forvaltningspolitiske spørsmål. Han har arbeidserfaring fra blant annet Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Vestfold, Statskonsult (nå Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Bøker av Jacob Kringen