Jan Merok Paulsen

Jan Merok Paulsen

har doktorgrad i organisasjons- og ledelsesfag og er professor i skoleledelse tilknyttet Oslo- Met - Storbyuniversitetet. Hans forskning omfatter ledelse
fra skoleeiernivået, rektors ledelse, mellomledelse i skolen og læring i skolens ulike profesjonelle fellesskap.

Bøker av Jan Merok Paulsen