Jenny Maria Lundgaard

Jenny Maria Lundgaard

Jenny Maria Lundgaard forsker på teknologibruk, praksiser og kunnskapsproduksjon i politiet. Hun har en doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo og er i dag førsteamanuensis ved Politihøgskolens forskningsavdeling.

Bøker av Jenny Maria Lundgaard