Joachim Thøgersen

Joachim Thøgersen

Joachim Thøgersen er cand.oecon fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han arbeider som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Thøgersen har undervist i mikroøkonomi ved flere høgskoler i Norge.

Bøker av Joachim Thøgersen