John Gunnar Mæland

John Gunnar Mæland

John Gunnar Mæland er utdannet lege med variert erfaring fra klinisk praksis og samfunnsmedisinsk forskning. Han var tidligere professor i forebyggende helsearbeid ved Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL-senteret) og er nå professor i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker i samfunnsmedisinske emner.

Bøker av John Gunnar Mæland