Joron Pihl

Joron Pihl

Joron Pihl er pedagog og har den flerkulturelle skolen og profesjonsforskning som forskningsområde. Hun er professor ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo.

Bøker av Joron Pihl