Judit Anne Kokkinn

Judit Anne Kokkinn

Judy Kokkinn har jobbet med sosialt arbeid både i Australia og i Norge og har vært ved Høgskolen i Oslo siden 1985. Hun er førsteamanuensis og for tiden dekan ved Avdeling for økonomi, kommunal- og samfunnsfag.

Bøker av Judit Anne Kokkinn