Kirsten Ketscher

Kirsten Ketscher

Kirsten Ketscher er professor i sosialrett ved Københavns universitet og professor II i kvinnerett ved Universitetet i Oslo. Hun har fokus på skjæringsfeltet mellom sosialrett, arbeidsrett, EØS-rett og diskrimineringsrett.

Bøker av Kirsten Ketscher