Kirsti Ramfjord Haaland

Kirsti Ramfjord Haaland

Kirsti R. Haaland er spesialist i klinisk psykologi med familiepsykologi. Hun er ansatt ved Østensjø familiekontor og ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Bøker av Kirsti Ramfjord Haaland