Kjell Brataas

Kjell Brataas

Kjell Brataas arbeider som kommunikasjonsrådgiver. Han har både studert og deltatt i håndteringen av flere større kriser og katastrofer, og er en ofte benyttet foreleser og foredragsholder både i Norge og
internasjonalt.

Bøker av Kjell Brataas