Kjersti Cecilie Jensen

Kjersti Cecilie Jensen

Kjersti Cecilie Jensen arbeider med fast eiendoms rettsforhold. I tillegg arbeider hun med miljørett og fornybar energi.

Bøker av Kjersti Cecilie Jensen