Kjersti Draugedalen

Kjersti Draugedalen

Kjersti Draugedalen er barneskolelærer med mastergrad i flerkulturell og internasjonal utdanning. For tiden holder hun på med et doktorgradsprosjekt om læreres muligheter til å forebygge og sette inn tiltak mot skadelig seksuell atferd i barneskolen.

Bøker av Kjersti Draugedalen