Knut Boe Kielland

Knut Boe Kielland

Knut Boe Kielland er lege og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han ledet arbeidet med Nasjonal faglig veileder for utredning, behandling og oppfølging av mennesker med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ("ROP-retningslinjen").

Bøker av Knut Boe Kielland