Knut H. Alfsen

Knut H. Alfsen

Knut H. Alfsen er strategidirektør ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har en doktorgrad i teoretisk fysikk, men har hovedsakelig arbeidet som økonom innen ressurs- og miljøøkonomi. Alfsen har arbeidet i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, ved Institutt for energiteknikk og ved CICERO Senter for klimaforskning, der han var direktør i en periode. Han har vært hovedforfatter til den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC 2007). Knut H. Alfsen har for tiden en deltidsstilling som Science Advisor til China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED).

Bøker av Knut H. Alfsen