Knut Lindboe

Knut Lindboe

Knut Lindboe har Møterett for Høyesterett. Han har hatt egen advokatpraksis siden 1978, i Kindem og Co. Han arbeider mye med barnevernssaker både for det offentlige og for private, og er også fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Lindboe var medlem av Befringutvalget som utarbeidet NOU 2000:12" Barnevernet i Norge" og utvalget som i 2005 avga Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954-1993. "Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer".

Bøker av Knut Lindboe