Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf er barnehagelærer, universitetslektor og ph.d.-stipendiat ved OsloMet - storbuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus). Forskningsfokuset hennes er knyttet til foreldrenes perspektiver på livet i barnehagen og barns lek og samspill. Hun har en rekke publikasjoner og har blant annet gitt ut bøkene "Små barns lek og samspill" og "Medvirkning til barns spontane lek".

Bøker av Kristin Danielsen Wolf