Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug er dosent i universitets- og høgskolepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med barnevernfaglige temaer i 35 år. Først i barneverntjenesten, så i barne- og ungdomsinstitusjon og ved barnevernvakten i Oslo, deretter i pedagogisk-psykologisk tjeneste, og de siste 20 årene som lærer og forsker i barnehagelærerutdanningen.

Bøker av Kristin Holte Haug