Kristin Bie

Kristin Bie

Kristin Bie er tidligere høgskolelektor ved helsefagutdanningene i det som tidligere var Høgskolen i Stord/Haugesund. I dag arbeider Bie som fagkonsulent ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, i Helse Fonna kommunene.

Bøker av Kristin Bie