Kristin Fagerheim

Kristin Fagerheim

Kristin Fagerheim har arbeidet som lærer, rådgiver og pedagogisk veileder for nyankomne minoritetsspråklige elever i over 20 år. Hun har sittet i læreplangruppa for Læreplan i norsk for språklige minoriteter og har skrevet en master om hvordan sjangerpedagogikk som metode kan benyttes for å fremme demokratisk medborgerskap. Hun er nå ansatt som prosjektleder i en områdesatsing for å øke mestring og inkludering i skolen, Bergen kommune.

Bøker av Kristin Fagerheim