Kristin Kjelland-Mørdre

Kristin Kjelland-Mørdre

Kristin Kjelland-Mørdre er sorenskriver i Drammen tingrett. Hun har variert yrkespraksis både som vitenskapelig assistent ved UiO, dommerfullmektig, advokat i Statkraft og Norsk Hydro, dommer i Oslo tingrett og sorenskriver i Moss tingrett. Som advokat i næringslivet fikk hun betydelig erfaring i forhandlinger og har som dommer hatt en rekke meklinger. Hun initierte og er medforfatter av håndboka Rettsmekling i praksis og har også skrevet flere artikler om mekling. I 2000 etablerte hun Oslo tingretts faggruppe for rettsmekling som hun ledet i ti år. Hun har også sittet i domstolenes arbeidsutvalg for rettsmekling. Siden 2001 har hun årlig undervist og holdt foredrag om mekling for studenter, advokater og dommere i inn- og utland.

Bøker av Kristin Kjelland-Mørdre