Leidulf Melve

Leidulf Melve

Leidulf Melve (f. 1972) er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Melve er særlig interessert i middelalderhistorie og historiografi. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet "Hva er middelalderen" (2016), "Globalhistoriografi - Historie og historieskriving frå dei eldste tider til i dag" (2015), "Historie. Historieskriving frå antikken til i dag" (2010) og "Inventing the Public Sphere. The Public Debate During the Investiture Contest (c. 1030-1122)" (2007).

Bøker av Leidulf Melve