Linda Hoel

Linda Hoel

Linda Hoel er førsteamanuensis ved Politihøgskolen, avd. Bodø. Der forsker og underviser hun i yrkesetikk, og vitenskapsteori og forskningsmetode.

Bøker av Linda Hoel