Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

LOTTE LUNDBY KRISTIANSEN har flere års erfaring fra offentlig innfordring. Hun har spesialkompetanse innen tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning og har tidligere vært leder for gjeldsseksjonen hos Namsfogden i Oslo. Lotte holder foredrag om de fleste juridiske emner innen kredittjuss.

Bøker av Lotte Lundby Kristiansen