Mari Hvattum

Mari Hvattum

Mari Hvattum (f. 1966) er arkitekt og arkitekturhistoriker, og professor i arkitekturhistorie og -teori ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun skriver og foreleser om samtidsarkitektur og arkitekturhistorie, og har utgitt blant annet Gottfried Semper and the Problem of Historicism (2004), og Heinrich Ernst Schirmer. Kosmopolittenes arkitekt (2014).

Bøker av Mari Hvattum