Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun disputerte i mai 2015 med avhandlingen «Tilgang til bevis i sivile saker».

Bøker av Maria Astrup Hjort