Marit Semundseth

Marit Semundseth

Marit Semundseth er førstelektor i norsk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser er primært knyttet til temaene barns multimodale tekstproduksjon i barnehage, hjem og i grunnskolens 1. trinn og overgangen fra barnehage til skole. Hun har publisert sin forskning i vitenskapelige tidsskrifter og vært bidragsyter i flere fagbøker.

Bøker av Marit Semundseth