Marius Stub

Marius Stub

MARIUS STUB (f. 1972) er advokat hos Regjeringsadvokaten.

Han har tidligere vært fungerende lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Ytre Follo tingrett og universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Bøker av Marius Stub