Marte Kjær Galtung

Marte Kjær Galtung

Marte Kjær Galtung er hovedlærer i kinesisk språk og Kinastudier ved Etterretningsskolen.

Bøker av Marte Kjær Galtung