Martin Seligman

Martin Seligman

Martin Seligman er professor i psykologi ved University of Pennsylvania, leder for Positive Psychology Network, og tidligere formann i den amerikanske psykologiforeningen. Han har skrevet et tjuetalls bøker, deriblant Lært Optimisme og Det Optimistiske Barnet.

Bøker av Martin Seligman