Merete Anderssen

Merete Anderssen

Merete Anderssen er professor i språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun forsker og underviser i en- og flerspråklig språktilegnelse, samt i språk generelt.

Bøker av Merete Anderssen