Merete Lund Fasting

Merete Lund Fasting

Merete Lund Fasting arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap på Universitetet i Agder. Hennes faglige fokus er barn, lek, bevegelse, friluftsliv, helhetlig læring og pedagogikk. Hun har skrevet en doktoravhandling om barns lek ute. http://meretelundfasting.no/

Bøker av Merete Lund Fasting