Mona Martnes

Mona Martnes

Mona Martnes er master i rettsvitenskap, ph.d. 2019 ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet med avhandlingen Barnets beste. Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning. Hun har jobbet som forsker i et tverrvitenskapelig samarbeidsprosjekt mellom UiT og Politiets utlendingsenhet og har utformet en veileder om barnets beste i utlendingssaker på oppdrag for UDI. Høsten 2020 startet Martnes som postdoktor i et prosjekt om barns rett til helse.

Bøker av Mona Martnes