Monica Seland

Monica Seland

Monica Seland er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage i ti år som avdelingsleder og styrer. Hun arbeider i dag som førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim.
Seland har skrevet doktoravhandlingen Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet (2009). En PhD-avhandling i tverrfaglig barneforskning ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU, Trondheim.

Bøker av Monica Seland