Norbert Lümmen

Norbert Lümmen

Dr.rer.nat. Dipl.-Phys. Norbert Lümmen er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Han har undervist i termodynamikk siden 2010 og er studieprogramansvarlig for energiteknologi. Han forsker blant annet på energigjenvinning fra spillvarme og avfall.

Bøker av Norbert Lümmen