Odd Torleiv Furnes

Odd Torleiv Furnes

Odd Torleiv Furnes har over 20 års erfaring fra undervisning i musikk i lærerutdanningen, og har også undervisningserfaring på lavere trinn og fra instrumentalopplæring i kulturskolen. Han har utdanning innenfor pedagogikk, komposisjon og musikkvitenskap, og har blant annet forsket på sammenhenger mellom musikalsk oppmerksomhet, hukommelse og populærmusikk. Han er i dag ansatt ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet.

Bøker av Odd Torleiv Furnes