Ola-Lars Hammer

Ola-Lars Hammer

Ola-Lars Hammer (f. 1973) er spesialist i ortopedisk kirurgi og seksjonsoverlege ved Ortopedisk klinikk på Akershus universitetssykehus. Hammer har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring som lege i Forsvaret.

Bøker av Ola-Lars Hammer